Απόδοση και άνεση στο μέγιστο

Με μια γεωθερμική αντλία θερμότητας μπορείτε να απολαύσετε θερμότητα εκμεταλλευόμενοι τη θερμότητα του εδάφους. Αυτή η δωρεάν πηγή ενέργειας ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2 και φυσικά ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Εκμεταλλευτείτε μία γεωθερμική αντλία θερμότητας  για την κάλυψη των αναγκών σας σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Μένει μόνο να αποφασίσετε αν η δωρεάν θερμότητα που θα εκμεταλλευτείτε θα προέρχεται από την θερμότητα του υπεδάφους, από υπόγεια ύδατα ή από το έδαφος κάτω από το γκαζόν.

dloboe0sdwdn95eckdsla

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Vaillant

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Nibe