Ανακαίνιση ή Αναβάθμιση

Στα πλαίσια μίας ανακαίνισης ενός υφιστάμενου κτιρίου, η αναβάθμιση του συστήματος της θέρμανσης, αποτελεί μία πολύ σοφή απόφαση και παράλληλα μία σημαντική επένδυση.Εκσυγχρονίζοντας το λεβητοστάσιό σας, με την τοποθέτηση ενός λέβητα αερίου, μίας αντλίας θερμότητας ή ενός ηλιοθερμικού συστήματος, μπορείτε αυξάνοντας την αποδοτικότητά του να επιτύχετε μικρότερες καταναλώσεις και συνεπώς μεγαλύτερη οικονομία και χαμηλότερες ή μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις εκσυγχρονισμού ή ανακαίνισης του υφιστάμενου συστήματος, που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανάλογης μελέτης. Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε την περίπτωση που σας αναλογεί:

Έχω υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου και θέλω να βάλω λέβητα αερίου

Βασική προϋπόθεση για να τοποθετηθεί ένας λέβητας αερίου είναι να υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, δηλαδή να «έχει έρθει» το φυσικό αέριο στην περιοχή σας. Εναλλακτικά μπορεί, υπό κάποιες προϋποθέσεις, να τοποθετηθεί δεξαμενή υγραερίου. Αντικαθιστώντας τον παλιό σας λέβητα πετρελαίου με έναν λέβητα αερίου συμπύκνωσης, εκμεταλλεύεστε τον υψηλό βαθμό απόδοσης και επιτυγχάνετε μέγιστη εξοικονόμηση.

Θέλω να βάλω αντλία θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν το αέρα του περιβάλλοντος για να καλύψουν τις ανάγκες σας σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με την οικονομία που παρέχουν , αφού πλέον θα είστε ανεξάρτητοι από τις ανατιμήσεις των ορυκτών καυσίμων και από τα έξοδα προμήθειάς τους.

Θέλω να βάλω ηλιοθερμικό σύστημα

Η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν και ελεύθερη για να τη δεσμεύσουμε. Εγκαθιστώντας ένα ηλιοθερμικό σύστημα μπορείτε να έχετε μία σημαντική υποβοήθηση στο σύστημα της θέρμανση ή να εκμεταλλευτείτε την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα που θα σας επιχορηγήσουν ένα σημαντικό ποσοστό της επένδυσής σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον υπεύθυνο μηχανικό σας.