Είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτήρια τα οποία χτίστηκαν πριν από το 1990 με τιμή ζώνης κάτω από 2.100 € /τ.μ. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης καλεί έναν ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος κάνει ενεργειακή επιθεώρηση, βάσει της οποίας το ακίνητο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κλάση.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής προτείνει κάποιες παρεμβάσεις (π.χ. αλλαγή λέβητα) μετά από τις οποίες το ακίνητο θα πρέπει να έχει ανέβει τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση. Στη συνέχεια γίνονται οι παρεμβάσεις και το ακίνητο επιθεωρείται ξανά για να διαπιστωθεί αν επετεύχθη η ζητούμενη εξοικονόμηση. Οι δικαιούχοι, ανάλογα με το εισόδημά τους, λαμβάνουν 30% επιδότηση και άτοκο δάνειο ή χαμηλότοκο δάνειο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ και για τους όρους ένταξης στο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.