Η Fernox παρέχει μια σειρά εξοπλισμού για τον καθαρισμό, τη δοσολογία και την προστασία των συστημάτων θέρμανσης. Η σειρά περιλαμβάνει τόσο μαγνητικούς όσο και ηλεκτρολυτικούς αναστολείς αλάτων και μηχανήματα με ισχυρή έκπλυση, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, στις βέλτιστες πρακτικές και στις νομοθετικές απαιτήσεις.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Show sidebar